PBA - Provinciale Badmintonvereniging Antwerpen

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home Varia Nieuwskiosk Bedankt Walter!
Bedankt Walter! Afdrukken
Walter VAN GORPLangs deze weg willen wij onze gewezen voorzitter nog eens extra bedanken voor zijn 32 jaren als bestuurslid van onze vereniging. Hij was er bij van in 1977, toen de PBA als feitelijke vereniging werd opgericht. Hij heeft de omvorming tot VZW in 1986 mee gestalte gegeven en heeft 10 jaar later, in 1996, onze overleden voorzitter Georges Rogiers opgevolgd. Hij is dus vergroeid met de geschiedenis van de PBA en hij weet er dan ook alles van.

Met spijt in het hart zien we hem nu vertrekken. Hij was en is zeer geliefd binnen de raad van bestuur, maar ook bij de clubs. Wij hebben hem leren kennen als een integer man, een diplomaat, een luisterend oor en een goede huisvader. Je kan altijd op zijn kennis van onze sport en de geldende reglementen terugvallen. Hij weet veel van badminton in Vlaanderen, maar ook daarbuiten. Dit zijn allemaal kwaliteiten die bij het voorzitterschap goed van pas komen. Hij heeft deze taak dan ook met verve vervuld.

Tijdens de Algemene Vergadering werd hij terecht in de bloemetjes gezet met een geschenk van de PBA als blijvend aandenken aan deze lange periode uit zijn leven. Verder werd hij tot erevoorzitter benoemd en zal hij dus aanwezig blijven in de werking van onze vereniging, zij het wat meer op de achtergrond.