4. Excel Bestanden downloaden en lezen met "autofilters" Afdrukken
Op sommige pagina's kun je bestanden downloaden die door Excel kunnen worden gelezen. Deze pagina's tonen hoe je deze bestanden kunt downloaden, formateren en m.b.v een autofilter leesbaarder te maken. Het is geenszins de bedoeling een Excel-cursus te starten. Wél om die zaken die nodig zijn om de bestanden van deze website te gebruiken, duidelijker te maken.
1.Open het Excel bestand

Druk op als volgend scherm verschijnt

Image


2. Formateer de cellen

Dit gebeurt in volgende stappen :

Actie

Hoe

Selecteer een cel

klik op om het even welke cel in de grid

Selecteer het gehele werkblad

Druk .
(Hou de toetsen [Ctrl] en de [A] samen ingedrukt)

Formateer de cellen

Via menu -> Opmaak->Kolom->Autoaanpassen aan selectie
(Zoals onderstaande figuur illustreert)
Image


3. Zet de autofilter op

Dit gebeurt in het menu->Data-> filter->autofilter , terwijl nog alle cellen geselecteerd zijn , zoals hier zichtbaar;

Image4. Gebruik van het autofilter

Selecteer de gewenste data door de juiste selectie te maken. In onderstaand voorbeeld worden de clubsecretariaten geselecteerd(zie kolom "SELECTIE"). Als resultaat (zie kolom "RESULTAAT") wordt er van iedere club alleen de secretarissen getoond. Dit is handig om bvb een mailinglist naar de clubsecretariaten te maken.

SELECTIE

RESULTAAT

Image

Image